Zákaznické AGV / AMR

Společnost ServisControl řeší projekty zákaznickým způsobem, což vede někdy k požadavkům a nutnosti upravit některé ze stávajících AGV/AMR pro danou aplikaci nebo dokonce vyvinout ze stávající platformy zcela unikátní vozík. K tomu může dojít úpravou stávající platformy, kombinací několika platforem nebo vývojem a výrobou zcela nového zařízení. 

Protože se snažíme přizpůsobit podmínkám a prostorům u zákazníka a nabízet naše projekty zákaznickým způsobem, jsme otevřeni i takovým požadavkům a je pro nás výzvou nabídnout unikátní AGV/ AMR, které uspokojí potřeby zákazníka a svou originalitou dokáže obsluhovat aplikace, kde ostatní výrobci nemohli nabídnout řešení.

Zákaznické AGV / AMR

AGV / AMR

RoboSherpa

RoboSherpa

RoboMec

RoboMec

RoboTruck

RoboTruck

RoboCampo

RoboCampo

RoboMelkus

RoboMelkus

RoboCaddy

RoboCaddy

RoboVision

RoboVision

Zákaznické AGV / AMR

Zákaznické AGV / AMR