Servis AGV/ AMR

repairs

Společnost ServisControl byla založena v roce 2007 jako servisní společnost, která se opírala o rychlý a kvalitní servis na výrobních zařízeních třetích stran. Díky mnohaleté praxi dobře víme, jak je dostupnost, kvalita a rychlost servisu důležitá pro zákazníky a jejich instalovanou bázi. Z toho důvodu naše společnost od první chvíle a první dodávky vlastního AGV přikládala hlavní prioritu na dostupný, kvalitní a rychlý servis, což se stalo i pro další aplikace naší prioritou. S postupnou transformací společnosti na vývoj, výrobu a implementaci AGV/ AMR jsme ruku v ruce kvantitativně i kvalitativně posilovali náš servisní tým i jeho zázemí, abychom našim zákazníkům mohli nabízet služby hodné našich sofistikovaných výrobků. Uvědomujeme si totiž, že zákazník si pořizuje zařízení, které nahrazuje lidskou sílu a očekává od něj deklarovaný výkon, časové i finanční úspory a očekávanou návratnost. Pokud přeci jenom dojde k jeho poruše či poškození (způsobené zákazníkem nebo poruchou AGV/ AMR), je třeba jej rychle uvést do provozu, aby finanční ztráty byly minimalizovány, neboť není snadné dlouhodobě nahradit jeho činnost.
Z toho důvodu nabízíme nejen servis, který spočívá v příjezdu našeho technika v nejkratším možném termínu, ale také „back up“ řešení pro případ odstavení AGV/ AMR a servisní smlouvu s garantovanou reakční dobou a dalším option pro eliminaci rizik prostojů.
„Back up“ řešení bývá součástí diskuse se zákazníkem před nabídkou AGV/ AMR a je zahrnuto v cenové kalkulaci ve formě náhradního mechanického vozíku, nabídnutím dodatečného AGV/ AMR nad rámec potřebného počtu nebo si zákazník zajistí vlastní řešení.
Servisní smlouvu našim zákazníkům automaticky nabízíme, protože zahrnuje seznam služeb, které jako celek zajišťují takřka bezvadnou funkčnost našich robotů.

Servisní smlouva

 • Garantovanou reakční dobu našich techniků
 • Možnost držení náhradních dílů skladem v SC
 • Pravidelné servisní prohlídky
 • On-line vzdálené připojení
 • Dohledové centrum našich zařízení
 • Telefonická podpora
 • Pravidelné školení obsluhy
 • Náhradní AGV/ AMR
 • Měsíční pravidelnou údržbu

FULL SERVIS (kombinace s operativním leasingem)

 • 1 x měsíčně základní údržba zhotovitele na dodaných AMR
 • 1 x měsíčně základní školení nezbytné údržby
 • 2 x ročně pravidelná servisní prohlídka
 • V případě potřeby výměna opotřebovaných dílů a spotřebního materiálu, výměna baterie, výměna koleček, případně dalších pohyblivých součástí
 • Servisní podporu po dobu trvání operativního leasingu
 • Reakční doba 24 hodin pro servisní podporu a pracovní dny (PO-PÁ)

Garantovaný servis v požadované reakční době je ušitý na míru požadavkům našich zákazníků a podle toho se odvíjí i cena takové služby. Nabízíme reakční dobu od 150 minut do 48 hodin, rozlišujeme servis 24/7/365 nebo pouze garanci servisního zásahu v běžné pracovní dny a dobu (Po- PÁ). Snažíme se nabízet servisní služby v rozsahu a cenách tak, aby si každý zákazník našel to, co pro něj bude finančně i časově nejvhodnější a co neohrozí jeho výrobu v případě nenadálé poruchy či havárie.

Stejné služby nabízíme i v případě, že se zákazník rozhodne pro pořízení mobilních robotů formou operativního leasingu. V takovém případě nabízíme kromě servisní smlouvy a jejích částí i pojištění našich AGV/ AMR a full servis na dodaná zařízení. Full servis v rámci měsíčních plateb zajišťuje pravidelnou měsíční údržbu, pravidelnou kontrolu opotřebených dílů a jejich výměnu, pravidelné servisní prohlídky, pojištění zařízení nebo update firmware.

Pokud Vás bude zajímat rozsah a možnosti našich servisních úkonů a závazků, neváhejte se na nás obrátit na níže uvedené kontakty. Vše s Vámi rádi osobně, telefonicky nebo písemně prokonzultujeme a vysvětlíme rozdíly a podrobnosti jednotlivých položek. Důležité pro všechny naše zákazníky je, že mají jistotu, že v případě objednání našich robotických vozíků, nabídneme i potřebnou servisní podporu v takovém rozsahu, jaký jim bude vyhovovat, a kterou si může každý nakonfigurovat dle potřeby a možností.