AMR pro převoz těsta

Tři AMR RoboSherpa II se zákaznickou dopravníkovou nástavbou odebírají z linky těstový produkt a dle zákaznického požadavku převáží do jedné z deseti násypek, kam je těsto z dopravníkové nástavby AMR vyloženo. AMR je konstruováno do potravinářského provozu s nerezovým šasím a potravinářským pásem. AMR jsou navigovány SLAM lidarovou navigací.