AGV vozíky pro rozvoz materiálu k výrobním linkám

agv

AGV přijede k výrobní lince, ke které je operátorem přivoláno. Operátor nachystá výrobky na ocelový vozík k tomu určený, který je aretován v pevné pozici. AGV podjede vozík a pomocí zvedacího mechanismu nadzdvihne mechanický vozík s produktem. Operátor na AGV pomocí ovládacího panelu stiskne místo, kam má vozík produkty odvézt. AGV se vydá určeným směrem pomocí SLAM navigace. Po dosažení cíle přijede na definované místo a mechanický vozík vyloží na přesně definovaném místě. Následně je vozík operátorem nebo nadřazeným systémem odeslán pro další mechanický vozík.