AGV pro převoz skel

Tři AGV s nevigací pomocí magnetické pásky převážejí skla z expedice k výrobní lince. Jakmile AGV dostane signál, že do jedné ze čtyř kójí řidič VZV vložil klec se skly, AGV tuto klec podjede a pomocí zdvižného mechanismu ji nadzvedne a převeze k výrobní lince. Zde klec osazenou kolečky položí na podlahu a pomalu zasune do výrobní linky. Prázdné klece jsou stejným způsobem z druhé strany linky nakládány a odváženy zpět na volnou pozici do kóje, kde je řidiči VZV pomocí světelné signalizace určeno, kam vkládat klece naplněné skly a odkud tytéž prázdné klece vozit zpět do návěsu.