AGV pro převoz palubních desek

Tři AGV RoboSherpa II převáží palubní desky z kompletační linky k montážní lince. AGV podjíždí vozík s rámem, na kterém je zavěšena palubní deska, vysunou zvedací plošinu a celý vozík nadzvednou a přejedou přes frekventovanou logistickou trasu k montážní lince. AGV mají přednost, což zajišťuje několik semaforů a LED světelných bran. AGV musí komunikovat s kompletační linkou pro předání a odvezení palubní desky. AGV jsou obousměrná a navigována pomocí magnetické pásky.