Další možnosti a volitelné příslušenství pro AGV/AMR

icon

Vzdálený dohled

Součástí celého projektu je bezpečný a spolehlivý dohled, který podporuje nepřetržitý provoz autonomních vozíků. Tento monitoring 24/7 nám zajistí predikci poruch, řízení servisu a rychlé řešení nečekaných stavů v reálném čase.
Službu vzdáleného dohledu nabízíme proto, abychom měli ucelený a komplexní přehled o našich autonomních vozíkách, o jejich stavech, poruchách, motohodinách a o kondici baterie. Tyto informace mohou predikovat plánovaný servis, emergency servis nebo technickou podporu pro údržbu.
Zákazníkovi tato služba usnadní údržbu, neboť víme o poruchách v reálném čase, můžeme je řešit dříve, než začnou ovlivňovat výrobu, z dostupných hodnot můžeme predikovat potenciální závady a plánovat efektivně preventivní servis. Zákazníkovi se dostává exkluzivní podpůrné preventivní údržby a okamžitý kontakt s výrobcem v případě potíží.
Díky tomu, že MASTER obsahuje groov EPIC od společnosti Opto 22, máme možnost zabezpečit přenos dat do našeho dohledového centra pomocí MQTT Broker. Jedná se o spolehlivý a bezpečný přenos dat z Vaší provozní technologie (Operational Technology – OT) přes zařízení groov EPIC, které zajišťuje zpřístupnění sítí, ovládání, monitorování a zabezpečení systému. Informační struktuře (Information Technology – IT) jsou poskytována pouze data ze zařízení, ze kterého chcete data publikovat, a která jsou připojena na nezávislém, odděleném síťovém rozhraní groov EPIC, což plně segmentuje a izoluje provozní infrastrukturu (OT). Jeden klient je poskytovatel (Publisher) a druhý příjemce (Subscriber). Datová komunikace probíhá pouze směrem z OT na MQTT BROKER a je to jediné místo, které komunikuje mimo síť. Zprávy jsou filtrovány a rozesílány příjemcům. Bezpečnost komunikace je řešena šifrováním zpráv TLS/SSL, které používá certifikáty pro potvrzení identity.

vzdálený dohled
icon

Komunikace po 5G síti

AGV/AMR společnosti ServisControl mohou být provozovány na 5G kampusové síti od společnosti T-Mobile a jsou klíčovým prvkem pro automatizaci logistických operací a ideálním nástrojem pro opakující se toky materiálů po předem definovaných logistických trasách. Jedná se o řešení vedoucí k úsporám času, prostoru  financí.

Hlavní výhody 5G AGV/AMR řešení jsou: Latence systému, možnost použít safety procesor jako Master SLA, spolehlivost a včasné zastavení vozíku, monitoring prostoru, nové technologie navádění, ceny a velikosti 5G routerů, kybernetická bezpečnost a využití pro venkovní vozíky.

icon

Studie proveditelnosti

Díky zkušenostem a získáváním znalostí z celosvětového trhu AGV/AMR a aktuálních trendů jsme nyní schopni posoudit využití autonomních vozíků napříč celým dodavatelským spektrem. Ke každému projektu je možnost požádat o nezávislou studii proveditelnosti, která Vám poskytne kompletní analýzu procesu, rizik, výrobního prostředí a doloží plánované trasy, infrastrukturu a případně ukáže překážky, které je potřeba odstranit k dosažení požadovaného cíle. Studie Vám umožní posoudit potřebné náklady, přínosy, rizika, časový rámec a další klíčové prvky nutné k rea­lizaci projektu dříve, než je uskutečněn.