Technologie navádění

U našich AGV/AMR používáme vždy nejvhodnější metody technologie navádění, a to na základě daných potřeb projektu. Jsou prostory, kde má magnetická páska stále své místo, a to především pro přesun dílu mezi stroji. Ale pro odvoz dílu od stroje do skladu se plně uplatní SLAM navigace, která pro navádění používá LiDAR nebo kameru. Další variantou je využití systému GPS, která je používána pro venkovní aplikace. Navigaci systémem GPS lze v případě potřeby zpřesnit použitím stacionárních základnových stanic. Umíme použít i kombinaci různých typů navigací pro aplikace, které to vyžadují. Vždy je potřeba správně vyhodnotit instalační možnosti, přesnost navigace, členitost prostorů, šířku přepravních tras, pohyb osob a další přepravní techniky v prostoru, pohyblivé překážky, měnící se základní orientační body a finanční náklady jednotlivých druhů navigace.

V současné době jsou nejběžnější tyto způsoby navádění:

 • Magnetická páska nalepená na podlaze a RFID tagy (čipy) zapuštěné v podlaze vedle magnetické pásky. Pro úzké transportní uličky a neměnné trasy je navádění po magnetické pásce optimálním řešením s ohledem na cenu, výkon, požadovanou přepravní kapacitu a bezpečnost.
 • SLAM navigace (Simultánní lokalizace a mapování). Na základě dat získaných z laserového senzoru vzdálenosti, gyroskopu, rychloměru a akcelerometru vytvoří algoritmus mapu prostředí a bezpečně naplánuje trasu jízdy.
PRINCIP NAVÁDĚNÍ NAVÁDĚCÍ SYSTÉM VÝHODY NEVÝHODY
ZÁKLADNÍ PÁSKA
 • osvědčený a prověřený způsob
 • přesné navedení do cíle
 • levná
 • odolná vůči okolním vlivům
 • při poškození snadná, rychlá a levná oprava
 • bezpečnější způsob navigace – pro ostatní účastníky sdíleného prostoru je díky nalepené pásce (barevnému zvýraznění) zřetelné, kudy jezdí AGV/AMR a toto snižuje riziko kolize
 • neflexibilní (při změně trasy se musí přelepit)
 • riziko poškození
 • neumožňuje automatické objíždění překážek
SLAM, VSLAM LIDAR, KAMERA
 • bez vyznačení trasy na podlaze
 • přesná +/- 1 cm
 • vhodná pro složité a členité trasy
 • SW flexibilní
 • může fungovat jako virtuální páska
 • možnost automatického objíždění překážek
 • kombinace s ostatními typy navigací
 • vyšší pořizovací náklady
 • pokud je chodba bez členění (sloupy, jiné vyčnívající části) je nutné každých 8 metrů instalovat reflektor