Servis

opravy

Servis u zákazníka

Při závadě řídícího systému, panelu operátora, frekvenčního měniče, servo měniče nebo jiného komponentu průmyslové automatizace jsou naši technici připraveni nabídnout servisní zásah na diagnostiku a následné odstranění problému u zákazníka drobnou změnou v programu, úpravou konfigurace, případně změnou v nastavení, nebo identifikovat vadný komponent a opravit jej v našem opravárenském centru. Další možností je vytipovat alternativní díl a ten s podporou našeho technika nainstalovat u zákazníka.

Veškerá nabízená podpora má za cíl eliminovat dobu zastavení stroje či technologie na nezbytné minimum. Tento typ servisu je operativní a může proběhnout ihned, pokud je servisní technik k dispozici a zákazník má podepsané hodinové sazby.

Servisní smlouva

Pokud chce náš zákazník mít garantovaný servis v požadované reakční době, nabízíme možnost uzavřít servisní smlouvu. Tato smlouva garantuje reakci v zakotvené reakční době, zvýhodněné hodinové sazby a smluvní partnerství s možností rozšířit smlouvu o sklad náhradních dílů. Smlouva je uzavírána na období jednoho roku s automatickým prodlužováním za roční paušální poplatek – ten se liší dle rozsahu nabízených služeb (profylaktické kontroly, školení operátorů, servisní činnost, telefonická podpora, vzdálené připojení...).

monitoring

Preventivní servis

Abychom předcházeli neplánovanému zastavení stroje či technologie a eliminovali emergency servis a nemuseli řešit ani ten plánovaný, nabízíme zákazníkům službu preventivního servisu a údržby. Takový typ servisu je možné plánovat na období delších nebo kratších, avšak dopředu plánovaných odstávek, které nejsou vyvolány poruchou systémů a tedy neznamenají pro zákazníka finanční ani časovou újmu.

Nabízíme pravidelné kontroly prvků průmyslové automatizace, pravidelnou kontrolu průmyslových komunikačních sítí, pravidelné kontroly rozváděčů, preventivní čištění a výměny klíčových dílů u instalovaných komponentů v rozváděčích, kontroly dostupnosti náhradních dílů, zálohování aplikačních programů, kontroly termokamerou nebo například i výměny záložních baterií.

Vzdálené připojení

Nejrychlejší způsob, jakým můžeme poskytnout podporu při diagnostikování závady na Vašem stroji či technologii, je využít vzdálené připojení pomocí virtuální privátní sítě VPN. Pro připojení servisních techniků k Vám využíváme síť mobilních operátorů nebo internet. Do rozváděče s řídícím systémem doplníme nakonfigurovaný router a po Vašem požadavku jsme připraveni diagnostikovat případnou závadu.

Tato služba neobnáší žádné poplatky za instalovaný HW, ten pronajímáme zákazníkovi zdarma. Platí se pouze pravidelný poplatek za správu a údržbu služby a internetové připojení. Služba může být také součástí servisní smlouvy.