Realizované retrofity

Z našich již realizovaných retrofitů můžeme vybrat následující příklady:

  • Výměna původního řídícího systému a servo měničů sklářského stroje za řídící systém ControlLogix a servoměniče Kinetix 6500.
  • Náhrada již nevyráběných servoměničů 1394 GML za řídící systém ControlLogix a servoměniče Kinetix 6000.
  • Výměna původního řídícího systému obráběcího stroje za řídící systém CompactLogix a panel operátora PanelView Plus.
  • Doplnění řídícího systému kotelny o počítač a nový procesor CompactLogix ke kterému byly připojeny původní rámy vstupů a výstupů SLC500.
  • Výměna PC s RSView 32 a převod aplikace na 64 bitovou platformu do program FactoryTalk View SE.
  • Náhrada již nevyráběného panelu Pro-face GP3000 novým panelem GP4000 včetně převodu aplikačního programu a obrazovek.