Zákaznické autonomní vozíky AGV RoboSherpa

RoboSherpa brand
RoboSherpa icon

Autonomní vozíky RoboSherpa na klíč

Chceme naše vozíky přizpůsobit prostorům a podmínkám našich zákazníků, aby oni nemuseli přizpůsobovat podmínky a prostory našim vozíkům.
Naše společnost neustále pracuje na vývoji a implementaci nových trendů, komponentů, na testování nových způsobů pohonů pro standardní či všesměrový pohyb. Tyto vozíky jsou jedinečné ve svém uplatnění, neboť se soustředíme převážně na aplikace ve výrobním prostředí. Zde můžeme využít veškeré zkušenosti z celé řady automatizačních a robotizačních projektů. Výrobní prostory se často liší a ze své podstaty vyžadují zásobování linek nebo převoz produktu operátorem z jedné výrobní linky na druhou. Pro svůj transport používají různé typy palet, přepravních boxů, zásobníků nebo vozíků. Přesně v tento okamžik dochází k uplatnění našich autonomních vozíků, které nabízí alternativu transportu ve výrobních prostorách i zcela unikátní technologie, jako například všesměrový pohyb, který zajistí manipulaci ve velmi stísněných prostorách, což vede k úsporám času, prostoru i financí. Jedná se o vývoj od začátku až do konce, vše je řešeno projektově na míru, dle přání a požadavků od zákazníka a s průměrnou návratností investice 1,5 roku.

Základní platforma AGV

Portfolio autonomních vozíků, které máme připravené, je vytvořeno tak, aby splňovalo náročné požadavky z různých průmyslových odvětví s ohledem na nejvyšší bezpečnost a provozuschopnost. Standardizované řešení bude přizpůsobeno na míru zákazníkům – jejich technologii, prostoru i frekvenci pohybu zaměstnanců a další manipulační techniky. Neustále pracujeme na zlepšování a vývoji, proto se rádi zapojíme do nestandardních řešení a nabídneme aplikaci přesně takovou, jakou lokální podmínky vyžadují. Základní nabídka modulárních autonomních vozíků je udávána především možnostmi minimálních a maximálních rozměrů, typem podvozku, způsobem navigace a potřebnou úrovní bezpečnosti.

RoboSherpa sensor

Technologie navádění

U našich AGV používáme vždy nejvhodnější metody technologie navádění, a to na základě daných potřeb projektu. Jsou prostory, kde má magnetická páska stále své místo, a to především pro přesun dílu mezi stroji. Ale pro odvoz dílu od stroje do skladu se plně uplatní SLAM navigace, která pro navádění používá LiDAR nebo kameru. Umíme použít i kombinaci různých typů navigací pro aplikace, které to vyžadují.

Efektivní bezdrátové dobíjení

Zajistit plynulý provoz autonomních vozíků nám umožňuje způsob efektivního dobíjení. Abychom zajistili co největší efektivitu využití baterie LiFePo4 a její co nejmenší opotřebení, jsou všechny naše autonomní vozíky vybaveny bezkontaktním nabíjením, jehož efektivita přesahuje 90%. Nabíječky jsou inteligentní a hlídají velikost nabíjecího proudu a konečné napětí baterie. Informace o spotřebě a nabíjení jsou také předávány do PLC. Po nabití baterie na stanovenou kapacitu dojde k automatickému odpojení nabíječky.

RoboSherpa

Vlastní baterie LiFePo4

Abychom mohli nabízet AGV v nejrůznějších rozměrech, a to i velmi nízké platformy, zahájili jsme výrobu vlastních baterií. Nyní jsme schopni nabídnout baterie typu LiFePo4 nejen pro naše vozíky, ale i pro Vaše aplikace. Nabízíme baterie 24 V a 48 V s kapacitou 40, 60 a 80 Ah s minimálním počtem 4000 cyklů.

Dotykový panel a multifunkční tlačítka

Každý z našich AGV disponuje v základu barevným minimálně 4.3“ dotykovým TFT panelem k zobrazování podrobnějších informací o aktuálním stavu. Obsahuje sadu ovládacích prvků sloužících k orientaci v menu panelu a k ovládání samotného vozíku. Jsou na něm zobrazována alarmová hlášení, stavy baterie a umožňuje nastavení některých uživatelských parametrů AGV. Panel je také rozšířen o 5 mechanických tlačítek a jejich pozici a funkci lze přizpůsobit dle požadavku.

RoboSherpa screen

Master

MASTER je nezbytnou součástí systému autonomních vozíků (AGV). Dává vozíkům povely a ony ho zpětně informují o svém stavu. Systém je uzpůsoben pro řízení flotily až 10 vozíků současně. Jedná se též o hlavní rozvaděč pro spojení s Vaší technologií, nadřazenými systémy, vzdáleným připojením a monitoringem. Samotná MASTER konfigurace se může lišit dle požadavků na prostředí, technologie, monitoring a vzdálené ovládání s vizualizací. Vše je přizpůsobeno a navrhnuto dle potřeb a požadavků zákazníka.

Průmyslové komponenty

Vozík je postaven na standardních průmyslových komponentech, které zajistí dostupnost a plnou kompatibilitu dílu po dlouhé roky. Snažíme se používat shodné díly pro jednotlivé modely a tím zajistit všechny náhradní díly u nás na skladě s možností doručení k Vám do 24 hodin. Většina komponentů zajišťující řízení pohybu, bezpečnost a logiku AGV je tvořena z produktů Rockwell Automation, společnosti, která patří dlouhodobě k lídrům na poli průmyslové automatizace.

podpora

Zákaznická nadstavba pro každou aplikaci

Specializace na jednoúčelové stroje a dopravníkové systémy nám poskytla bohaté zkušenosti, které jsme nyní schopni dále implementovat do všech modelů AGV a tím nabídnout komplexní řešení pro různá odvětví průmyslu. Všechny varianty nadstaveb pro Vás konstruujeme na míru, ať je to dopravníkový systém, robot či speciální systém.

Speciální systémy jako unikátní nadstavba AGV

Speciální systémy nadstavby jsou přizpůsobeny atypickým požadavkům transportu a manipulace. Mohou to být upínací systémy v kombinaci s mechanickým naváděním, řízené lineární posuvy nebo další na míru konstruované zařízení, které se upevní na hlavní platformu autonomního vozíku.

RoboSherpa brand

Paletový dopravník jako součást autonomních vozíků

Nízká výška platformy umožňuje například integrovat paletový dopravník pro přímé napojení a manipulaci s paletou. V případě různých výškových hladin dopravníku je na vstupu a výstupu dopravníku vhodná instalace paletové stanice s potřebným zdvihem a s nosností až 1000 kg.

  • Pro převoz palet o rozměrech 1200 x 800 mm a 1200 x 1000 mm
  • Menší pořizovací náklady oproti paletovému AGV
  • Všesměrový s osou otáčení ve středu vozíku

Bezpečnost

Naše autonomní vozíky nabízejí zvýšenou bezpečnost, používají nejen laserové skenery, ale mají také integrované bezpečnostní senzory v náraznících a některé modely mají i lidary nebo sonary pro rozpoznávání dalších překážek ve svém okolí. Pro naše AGV je samozřejmostí CE, ale disponují i TÜV certifikací.
Hlavní funkcí při jízdě AGV v automatickém autonomním režimu je monitoring prostoru kolem AGV a především ve směru jízdy vozíku. To zajišťují laserové bezpečnostní skenery, které jsou pro každého uživatele nastavené dle aktuálního prostředí, a které se automaticky přepínají podle toho, kde se zrovna autonomní vozík nachází. Nastavují se dvě zóny varování a jedna bezpečnostní zóna pro zastavení AGV.
Vozíky jsou vybaveny dvěma nebo čtyřmi takovými bezpečnostními skenery podle typu aplikace, aby maximálně eliminovaly možnost slepého úhlu. Řadí se do bezpečnostní kategorie SIL 2-SIL CL2/PL d – Cat.3 a jsou ve shodě se všemi normami ČSN. Případnému zranění osob, poškození majetku nebo dalším kolizím předchází nárazníky vozíku. Jedná se o mechanické nárazníky přímo spojené s bezpečnostními okruhy a napojené na bezpečnostní procesor, který s garantovanými časovými prodlevami zajistí spolehlivé a včasné zastavení autonomního vozíku. Tyto nárazníky doplňují tlačítka nouzového zastavení, které plní stejnou funkci. Kontrolu správného a spolehlivého zastavení doplňuje systém kontroly rychlosti, který je přímo mechanicky spojený s pojezdovými pohony a rovněž napojený do bezpečnostního okruhu procesoru.
Modularita vozíků nabízí snadné doplnění dalších bezpečnostních laserů, jejich rychlou výměnu nebo odebrání, například z důvodu změny převáženého produktu. Vozíkům nechybí ani integrovaná zvuková a světelná signalizace přizpůsobena aktuálnímu stavu AGV.
K signalizaci různých režimů AGV je použitý RGB LED pásek umístěn na rozích AGV. Barevným svícením nebo blikáním signalizuje stav, v jakém se AGV právě nachází. Každému režimu je přiřazena určitá priorita, aby bylo za každé situace možné pouhým pohledem rozpoznat stav vozíku.
Zvuková signalizace je ve výchozím nastavení opět přizpůsobena danému režimu a pro každý stav se dynamicky mění. Jednotlivá zvuková upozornění ve formátu MP3 mohou být pro každého uživatele zvoleny dle vlastních preferencí.

RoboSherpa brand

Vzdálený dohled

Součástí celého projektu je bezpečný a spolehlivý dohled, který podporuje nepřetržitý provoz autonomních vozíků. Tento monitoring 24/7 nám zajistí predikci poruch, řízení servisu a rychlé řešení nečekaných stavů v reálném čase.
Službu vzdáleného dohledu nabízíme proto, abychom měli ucelený a komplexní přehled o našich autonomních vozíkách AGV, o jejich stavech, poruchách, motohodinách a o kondici baterie. Tyto informace mohou predikovat plánovaný servis, emergency servis nebo technickou podporu pro údržbu.
Zákazníkovi tato služba usnadní údržbu, neboť víme o poruchách v reálném čase, můžeme je řešit dříve, než začnou ovlivňovat výrobu, z dostupných hodnot můžeme predikovat potenciální závady a plánovat efektivně preventivní servis. Zákazníkovi se dostává exkluzivní podpůrné preventivní údržby a okamžitý kontakt s výrobcem v případě potíží.
Díky tomu, že MASTER obsahuje groov EPIC od společnosti Opto 22, máme možnost zabezpečit přenos dat do našeho dohledového centra pomocí MQTT Broker. Jedná se o spolehlivý a bezpečný přenos dat z Vaší provozní technologie (Operational Technology – OT) přes zařízení groov EPIC, které zajišťuje zpřístupnění sítí, ovládání, monitorování a zabezpečení systému. Informační struktuře (Information Technology – IT) jsou poskytována pouze data ze zařízení, ze kterého chcete data publikovat a která jsou připojena na nezávislém, odděleném síťovém rozhraní groov EPIC, což plně segmentuje a izoluje provozní infrastrukturu (OT). Jeden klient je poskytovatel (Publisher) a druhý příjemce (Subscriber). Datová komunikace probíhá pouze směrem z OT na MQTT BROKER a je to jediné místo, které komunikuje mimo síť. Zprávy jsou filtrovány a rozesílány příjemcům. Bezpečnost komunikace je řešena šifrováním zpráv TLS/SSL, které používá certifikáty pro potvrzení identity.

Studie proveditelnosti

Díky zkušenostem a získáváním znalostí z celosvětového trhu AGV a aktuálních trendů jsme nyní schopni posoudit využití autonomních vozíku napříč celým dodavatelským spektrem. Ke každému projektu je možnost požádat o nezávislou studii proveditelnosti, která Vám poskytne kompletní analýzu procesu, rizik, výrobního prostředí a doloží plánované trasy, infrastrukturu a případně ukáže překážky, které je potřeba odstranit k dosažení požadovaného cíle. Studie Vám umožní posoudit potřebné náklady, přínosy, rizika, časový rámec a další klíčové prvky nutné k realizaci projektu dříve, než je uskutečněn.

RoboSherpa brand

Vizualizace

Vizualizace je pro Vás další možnost, jak zvýšit přehled o aktuální poloze a stavu Vašich AGV. Umožňuje pravidelně zálohovat veškeré hlášení stavů a v reálném čase kontrolovat průběhy nabíjení a vybíjení baterie, počet najetých kilometrů nebo průběh aktuálního programu. Vizualizace nabízí další nástroje, které Vám pomohou s monitoringem a predikcí případné údržby. Neoprávněné manipulaci brání několik úrovní přístupu. Ke kompletní vizualizaci lze přistupovat vzdáleně nejen na Vašem počítači, ale v minimalizovaném zobrazení také na Vašem telefonu či tabletu, a to díky integrovanému systému Groov. Tento systém nám také umožňuje nabídnout i přehledný a finančně nenáročný ANDON systém pro velkoplošné zobrazení.

Servis

Autonomní vozítko od společnosti ServisControl je dodáváno se servisní smlouvou, která zákazníkovi po dobu záruky garantuje pravidelnou údržbu včetně automatických notifikací pro objednání servisu. Díky tomu zajistíte bezproblémový chod vozíku v záruční době i platnost záruky po celou dobu jejího trvání.
Servisní smlouva je automaticky prodloužena i v pozáručním období, aby zákazník neztratil nic ze servisní podpory a bezproblémového fungování autonomních vozíků i po letech provozu. Pokud by se zákazník chtěl tohoto benefitu vzdát, stačí smlouvu vypovědět nebo neprodloužit po vypršení záručního období.
Po dobu trvání servisní smlouvy i záruční doby zákazník provádí a objednává pravidelné kontroly a servis, které korespondují s četností a rozsahem, jak je uvedeno v manuálu a servisní smlouvě. Pro co nejdelší životnost a nejmenší prostoje je nezbytné, aby od začátku bylo servisu věnováno maximální úsilí, aby zákazník cítil při využívání a správě tohoto sofistikovaného zařízení naši podporu. Servisní smlouva ji garantuje po celou dobu provozování AGV. Benefitem servisní smlouvy je garantovaný čas, ve kterém bude závada odstraněna, pravidelné prohlídky v prostorách provozu nebo vzdálené připojení pro on‑line servis.