Ceny oprav

<< ZPĚT


Cena dle ceníku oprav
 

V případě, že výrobek máme v ceníku oprav, zákazník obdrží nabídku před odesláním vadného kusu a může si většinou vybrat ze dvou způsobů oprav.

Cena standardní opravy se může jen ve výjimečných případech v průběhu opravy změnit dle rozsahu poškození, ale vždy je tato záležitost konzultována se zákazníkem a až po jeho odsouhlasení se pokračuje v opravě. Cena opravy výměnným způsobem za repasovaný díl se může změnit pouze v případě, pokud zákazník nesdělí rozsah poškození a ukáže se, že výrobek je neopravitelný. Poté může dojít k vyfakturování dodatečných nákladů s opravou.


Cena dle analýzy výrobku


Zákazník obdrží nabídku po analýze jeho vadného kusu. Nabídku obdržíte do 14 dnů od přijetí vadného kusu. Cena opravy se pohybuje v rozsahu 25-40% nového dílu. Pokud cena opravy přesáhne 40% ceny nového dílu a zákazník s touto cenou opravy nebude souhlasit, díl ZDARMA zašleme zpět. Pokud cena opravy nepřesáhne 40% ceny nového dílu a zákazník přesto trvá na vrácení, mohou mu být účtovány náklady spojené s analýzou. Analýza zahrnuje vstupní kontrolu a diagnostiku poruchy. Ve výjimečných případech se může v průběhu opravy ukázat, že výrobek je neopravitelný, nebo že rozsah závady je zcela rozdílný s prvotním ohledáním a je zapotřebí upravit cenu opravy. Tato záležitost je vždy konzultována se zákazníkem a až po jeho odsouhlasení se pokračuje v opravě.