Retrofity

<< ZPĚT


smart-simple-strojeRetrofitem nazýváme modernizaci stroje, linky či zařízení po elektrické stránce. Důvody pro takovou modernizaci jsou především provozní. Náhradní díly nejsou nadále plně podporovány výrobcem, stávají se nedostupnými a velmi drahými oproti aktuální náhradě a starší systémy již nejsou výkonné a nenabízí takové možnosti jako ty nové (zejména v oblasti rychlosti, možností připojení, sběru dat a komunikace). Komplexní retrofit znamená nahrazení starého rozváděče novým včetně veškeré elektrovýbavy (PLC, I/O, stykače, zdroje atd.). S retrofitem může souviset i výměna kabelů, frekvenčních měničů, pohonů, servomotorů nebo úprava kabelových tras.

Společnost ServisControl nabízí take základní retrofity (výměna PLC a I/O) nebo urgentní (rychlá modernizace dle časových možností).

Retrofit základní
Výměna komponentů ve stávajícím rozváděči – většinou se jedná o řídící systém nebo frekvenční měnič, servodrive či panel operátora. Tato varianta se volí především z úsporných důvodů jak finančních tak časových a je vhodná v případě, že ostatní části zařízení či technologie nejsou zastaralé či jsou plně zástupné a nahraditelné v budoucnu.

Retrofit komplexní
Tento typ retrofitu může zahrnovat dodávku a výměnu celého rozváděče, výměnu kabeláže, sensorů, čidel, akčních prvků, ale případně i mechanických komponentů.

Retrofit Emergency
Rychlé náhrady řídícího systému, panelu operátora nebo servopohonu či frekvenčního měniče. Provádíme v případech, kdy není možné HW či SW opravit, protože nejsou náhradní díly dostupné, nebo zákazník přijde o aplikační SW na lince a záloha není dostupná. Díky našemu skladu náhradních dílů může takový retrofit trvat v řádech hodin.

Retrofity ServisControl:

1 | modernizace a zvýšení kapacity prací linky NOVATEC
2 | retrofit stroje na soustružení kolektorů
3 | výměna a následná dodávka kompletního manipulátoru
4 | výměna elektrovýbavy, rozváděče, pneumatiky a kabeláže na výrobním stroji zámků
5 | výměna rozváděče mycí linky atd.