Garantovaný smluvní servis

<< ZPĚT


Pokud Vaše technologie vyžaduje garantovanou dobu odezvy technika, nabízíme smluvní servis, který Vám zajistí účast technika ve Vámi zvoleném čase (4 – 48 hodin) 24 hodin denně a 365 dní v roce. Pohotovostní služba je účtována paušální roční částkou s ohledem na dobu reakce. Pro smluvní servis nabízíme 25% slevu na práci a je připraveno speciální HOT-LINE telefonní číslo pro non-stop servis a podporu.Protože není možné mít standardně skladem všechny díly, pokud chceme garantovat zákazníkovi zprovoznění stroje v určitém čase, nabízíme možnost zřízení skladu náhradních dílů a to ve dvou níže uvedených typech. Za zřízení a skladování dílů je účtována roční paušální částka, která je odlišná podle typu skladu. Výhodou tohoto skladu jsou zejména nižší pořizovací náklady, záruka dílů po dobu trvání smlouvy a samozřejmě dostupnost a to nejen pro samotné odstranění závady, ale i pro její diagnostiku.

•    Zřízení skladu náhradních dílů v ServisControl s.r.o.
Tento typ skladu může být součástí smlouvy o garantovaném servisu nebo může fungovat i samostatně. Výhodou tohoto typu jsou nižší roční poplatky za skladování dílů a skutečnost, že nemusíte mít vhodné prostory pro skladování. Tato smlouva je většinou uzavíraná na dobu neurčitou.  Při kombinaci smlouvy o servisní pohotovosti a tohoto skladu náhradních dílů získáte jistotu, že se technik dostaví i s díly, které jsou ve smlouvě vyspecifikovány.

•    Zřízení skladu náhradních dílů u zákazníka
Tento typ skladu může být součástí smlouvy o garantovaném servisu nebo může fungovat také samostatně. Podmínkou zřízení skladu náhradních dílů u zákazníka je nutnost mít vyškolené techniky, kteří jsou schopni diagnostikovat závadu a vyměnit vadný díl. Další nutností jsou vhodné prostory pro skladování. Výhodou tohoto typu skladu je možnost použít díl okamžitě. Tato smlouva se uzavírá na minimální dobu 5 let. Po ukončení platnosti smlouvy si můžete díly za zbytkovou hodnotu odkoupit nebo za zvýhodněnou cenu ve smlouvě pokračovat.