Projekty a nové aplikace

<< ZPĚT


Projekty chápeme jako služby pro nové aplikace, stroje či technologie. Projektem nazýváme jakékoliv nové zadání, ať se jedná o tvorbu nebo opravu SW, instalaci zařízení a jeho oživení, monitoring výroby a sběr dat nebo rozšíření stávající technologie o nové HW i SW prvky.

Monitorování výroby a sběr dat
Monitorováním a zasíťováním strojů a zařízení můžete sledovat Váš provoz a výrobu. Získáte přehled o vytížení, prostojích, produktivitě a poruchách strojů a linek. Získáte informace o výrobcích, práci a spolehlivosti operátorů. Společnost ServisControl dokáže dodat kompletní vizualizaci výroby s možností vzdáleného přístupu a sledování i řízení přes Vaše mobilní zařízení podporující operační  systém iOS nebo Android. Vše dodáváme na klíč a často bez nutnosti zastavit výrobu.

Tvorba či přepsání aplikačního SW
V některých případech není třeba zasahovat do HW zařízení či technologie, ale postačí modifikovat či napsat nový SW. Takové typy projektů provádíme zejména opravami SW (neodborná manipulace, poškození vnějšími vlivy, špatně napsaná aplikace).

Instalace HW a oživení
Typickým příkladem takového projektu je dodání a instalace frekvenčních měničů a motorů včetně jejich dopravy, osazení do prostoru či rozváděče, nastavení a seřízení a oživení.

Rozšíření technologie
o nové HW a S W prvky Naši zákazníci často požadují, aby jejich zařízení, linky a stroje dokázaly zvyšovat produktivitu, kvalitu a komunikaci a držely krok s dobou v oblasti bezpečnosti, know-how a výkonu. Právě to dokážeme zajistit instalací bezpečnostních prvků, mechanických částí (manipulátorů, dopravníků a jiných dynamických zařízení) a souvisejícím aplikačním SW.

Levný a efektivní monitoring strojů
Firma ServisControl nabízí systém monitoringu strojů. Tento monitoring je postaven na Wifi modulu SC-SBD1, který je napájen ze zdroje 10-30VDC/0,25A. Toto napájení je obvykle v každém rozváděči. Tento modul má k dispozici 6 digitálních vstupů s 24V DC úrovní. Na tyto vstupy se, obvykle přes oddělovací relé, připojují monitorované údaje. Většinou chod stroje, alarm, chyba, …
Wifi modul se konfiguruje přepnutím Wifi modulu do AP režimu a po připojení přes webové rozhraní pomocí PC, tabletu, smartphone… Více informací naleznete v souboru „sběr dat ze strojů“ v záložce „ke stažení“.

 

Projekty ServisControl

1 | Sběr dat a vizualizace pro elektrárny na biopaliva (40 MW).
2 | Výroba montážního zařízení pro zalisování kuliček do hřídele rotoru (MZZK-1).
3 | Instalace a oživení frekvenčního měniče řídícího pohon míchací jednotky o výkonu 300 kW.
4 | Přepsání kompletního aplikačního SW solární elektrárny.
5 | Výroba rozváděče, dvouosého manipulátoru, bezpečnostních prvků a aplikačního SW mycí linky.
6 | Dodávka a montáž řídícího systému pro řízení sedimentačního odlučovače kalů atd.
7 | Projekty na bázi mnohoosých motion aplikacích.