10 let jsme tu pro vás

Politika kvality

Hlavním cílem společnosti ServisControl s.r.o. je uspokojování potřeb našich zákazníků a zvyšování kvality v rámci nabízených služeb. Tento cíl je plněn v souladu s výstavbou systémů kvality dle ISO 9001 a ISO 14001 v naší společnosti. Společnost ServisControl s.r.o. neustále hledá cesty a nástroje na zrychlení, zpřesnění a zkvalitnění svých činností a služeb, za což nese odpovědnost každý ze zaměstnanců naší společnosti. Vedení společnosti osobně zodpovídá za vhodné nastavení systému zabezpečení kvality a za vytvoření podmínek k jeho neustálému zlepšování.

Společnost je tak kvalitní, jak kvalitní a odborně zdatné má své zaměstnance. Vedení společnosti ServisControl s.r.o. proto zabezpečuje neustálé zvyšování odborné úrovně všech svých zaměstnanců. Vedení společnosti ServisControl s.r.o. investuje do moderních a vyspělých technologií s cílem zkvalitňovat činnosti a služby ke spokojenosti zákazníka.

Spokojenost zákazníků je pravidelně ověřována. Proces ověřování a práce se zákazníky je nástrojem společnosti pro přizpůsobení činností a služeb k uspokojení potřeb zákazníka.

Do celkového systému zahrnujeme také naše dodavatele, externí a poradenské firmy.

Při všech činnostech dbáme o prevenci znečišťování, minimalizaci dopadů na životní prostředí a plným zapojením pracovníků do systému zajišťujeme snižování objemu odpadů a spotřeby zdrojů tam, kde je to možné. 

Dodržujeme závazek o respektování právních a jiných požadavků.

V souladu s úrovní technického poznání, zvyšováním kvalifikace pracovníků a závazkem k prevenci znečišťování minimalizujeme množství nebezpečných látek a přípravků a nahrazujeme je látkami, které mají menší vliv na životní prostředí.

Neustálým zvyšováním kvality služeb chce vedení společnosti ServisControl s.r.o. patřit mezi nejlepší ve svém oboru, s cílem udržet a posilovat své profesionální postavení na trhu.

 

Za firmu ServisControl s.r.o. Zdeněk Šibrava, ředitel společnosti

 

 

 

CERTIFIKÁTY:

 

Aktuality

Revoluční novinka OPTO 22
V polovině května 2018 přijde společnost Opto 22 na evropský trh průmyslové automatizace s r
Novinky společnosti Opto 22
Nový firmware pro groov box se zaintegrovaným OPC serverem   Tento kompaktní průmyslový box
Novinky společnosti Pro-face
Nové 15” a 19” displeje Pro-face řady SP5000 Nové displeje řady SP5000 Series Premium XL (1
3D tisk
Od 1.8.2017 provozujeme 3D tiskárnu Fortus 250 MC umístěnou na nové adrese společnosti.Jedná

Přihlášení k odběru novinek

E-mail