MONITORING VÝROBY, SBĚR DAT A JEJICH NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ

<< ZPĚT

 

Společnost ServisControl s.r.o. nabízí komplexní podporu v oblasti průmyslové automatizace. Uvědomujeme si, jak vysoké nároky klade dnešní doba na řízení výrobních a kvalitativních procesů za účelem dosažení co nejvyšší efektivity výroby při zachování nejvyšších kvalitativních standardů. Pro dosažení těchto cílů je velkou konkurenční výhodou monitoring výroby a sběr potřebných dat pro následné vyhodnocení a provedení optimalizace. Nabízíme tři základní systémy pro monitoring a sběr dat a jejich kombinace v závislosti na potřebách zákazníka.

 

1)           Operátorský panel Pro-face + software pro sběr dat Pro-Server EX

Dotykový panel Pro-face je připojen přímo na řídicí automat přes integrovaný komunikační ovladač, což umožňuje využít veškerých výhod platformy operátorských panelů Pro-face (Obr. 1):

 •  přístup k připojenému PLC
 •  možnost připojit více řídicích automatů
 •  zadávání dalších údajů operátory a údržbou z dotykového panelu
 •  zobrazování dodatečných informací, tabulek nebo grafů týkajících se stroje či výroby
 •  připojení hardwarových digitálních a analogových I/O signálů
 •  připojení periferií přes RS-232/485, 422, USB, Ethernet
 •  webserver, FTP server
 •  pomocí software GP-Viewer Ex lze vzdáleně zobrazovat obrazovky a ovládat panel z PC
 •  pomocí aplikace Pro-face Remote HMI se lze vzdáleně připojit k panelu z mobilního telefonu či tabletu

Schema_moznosti_Pro-face

Pro-Server EX je softwarový nástroj, jehož prostřednictvím lze sbírat data z připojených Pro-face HMI panelů, resp. z řídicích systémů k těmto panelům připojených a tato data následně ukládat a distribuovat. (SMS, Mail, ODBC, SQL, DDE-Excel, OPC, DLL, API a další).

Schema_moznosti_Pro-ServerEXj

2)           SYSTÉM SNAP PAC A VIZUALIZACE GROOV OD FIRMY OPTO22

 B_System_Pac_a_Groov

Systém SNAP PAC je modulární řídicí systém určený pro provoz na otevřených komunikačních standardech, jakými jsou například Ethernet a  IP s podporou vzdáleného monitorování, sběru dat, DLL a API rozhraní.

Systém SNAP PAC disponuje širokou škálou I/O analogových a digitálních modulů. Programuje se jednoduše pomocí software PAC Control na principu tvorby vývojového diagramu.

Signály ze strojů, které se budou sbírat, jsou připojeny k systému SNAP PAC, tato data pak mohou být:

 •  zobrazována na HMI pomocí PAC Display
 •  zpracovávána pomocí DLL a API dalšími systémy
 •  ukládána přímo do souboru a databází prostřednictvím SW Opto Datalink
 •  zobrazována pomocí systému Groov

 

 

System_Groov

Groov je webový a operátorský systém, který je jednoduchý, mobilní a snadno připojitelný k automatizovaným systémům, databázím a ostatním zařízením. Groov vyžaduje pouze webový prohlížeč pro připojení k zařízení a vytvoření mobilního vizualizačního prostředí. Nevyžaduje žádné programování, připravené přístroje se jen přetahují na zobrazovanou plochu.

Uživatelem vytvořené obrazovky pak lze zobrazit na všech zařízeních, na nichž lze spustit webový prohlížeč (mobilní telefony, tablety, smart TV – možnost ANDON systému) či vy­užít aplikaci groovView pro Android a iOS.

Groov lze připojit k následujícím datovým zdrojům:

 •  přímo k Opto22 SNAP PAC a Modbus/TCP zařízením
 •  pomocí OPC UA k PLC Allen-Bradley ControlLogix, CompactLogix, Siemens Simatic S7 a k databázím
 •  pomocí databází, cloud služeb či API zapisovat nebo číst data z groov Data Store
 •  pomocí Node-Red propojit s HW zařízeními, API rozhraními a online službami jako součást Internet of Things(IoT)

 

 

 

 

3)           PC (WINDOWS APLIKACE) + OPC SERVER/IO MODULY

Sber_dat

 

 

V PC běží aplikace vytvořená ve Visual Basic, která prostřednictvím I/O modulů nebo OPC Serveru sbírá data z připojených strojů resp. signálů. Tato data mohou být ukládána do souborů, tabulkových procesorů nebo SQL databází (SQL Express, MySQL, Oracle, atd.). Data jsou zároveň zobrazována na displeji včetně možnosti textových, tabulkových a grafických exportů.

Aplikace může být přímo navázána na firemní databázi, docházkový systém, plánování výroby, plánování údržby apod.

Případně může vytvořená aplikace doplnit předešlé dva způsoby sběru dat a monitorování.

 

 

 

 

 

 

PŘÍKLADY ŘEŠENÍ REÁLNÝCH PROJEKTŮ

blokove_schema

Příklad č. 1.

Zadání: Stávající testovací zařízení má být doplněno o nové HMI rozhraní s recepturami produktů, čtečkou čárového kódu a databází. Vyhodnocená a naměřená data mají být ukládána do databáze s možností exportovat naměřená data a grafy do souborů. Má být vytvořena aplikace pro vyhledávání v databázi s širokou škálou vyhledávacích filtrů s automatickým rozeznáváním produktu a vyhledávání dle načteného čárového kódu.

Řešení: Ke stávajícímu řídicímu systému (v tomto případě Siemens řady S7-300) bylo připojeno průmyslové PC Pro-face, ve kterém běží aplikace Pro-face WinGP, která slouží jako operátorské rozhraní (HMI) a zároveň zpřístupňuje veškerá data z řídicího systému. Aplikace Pro-Server EX sbírá data z řídicího systému a ukládá je do databáze MS SQL Express, vytvořená windows aplikace obsahuje rozhraní pro práci se čtečkami a databází (vyhledávací filtry, exporty dat apod.) a zároveň prostřednictvím DLL knihovny umožňuje komunikovat přímo s řídicím systémem.

 

displej       displej

 

Příklad č. 2.

Zadání: Monitorovat základní informace o výrobě na 5 linkách (výrobek, aktuální, zbývající a celkový počet vyrobených kusů, předpokládaný čas dokončení, stav linky apod.), údaje velkoplošně zobrazit u každé linky, a zadávat údaje z PC nebo mobilního zařízení.

Řešení: Ke každé lince byly přidány senzory na počítání vyrobených kusů, tyto signály jsou připojeny k řídicímu systému SNAP PAC od OPTO22, který provádí základní výpočty pro zobrazování a ukládá data do databáze. Systém OPTO22 je doplněn o systém Groov, který zajišťuje zobrazování informací o linkách na jednotlivých „smart“ TV, které byly nainstalovány k jednotlivým linkám. Pomocí systému Groov se zároveň zadávají vstupní informace z PC nebo mobilního zařízení.

Řešení bylo vylepšeno o napojení na firemní systém, tzn. o automatické načítání dat z databáze do systému SNAP PAC (plán výroby, docházkový systém apod.) a o ukládání veškerých výrobních dat do databáze.

 

Příklad č. 3.

Zadání: Ke každému stroji přidat operátorský panel s možností přidat HW signály, s přihlašováním, hlášením poruch, přivoláním odpovědného pracovníka resp. údržby a ukládáním dat do databáze.

Řešení: Ke každému stroji byl přidán operátorský panel Pro-face LT s digitálními vstupy a výstupy (v případě potřeby i analogovými) a RFID čtečkou karet. Panely jsou po ethernetu připojeny k centrálnímu PC, ke kterému je připojen GSM modul a na kterém běží Pro-Server EX, databázový SQL server a vytvořená aplikace pro práci s databází a zasílající SMS a e-maily.

Obsluha se při začátku pracovního výkonu přihlásí pomocí karty, v případě potřeby stisknutím tlačítka zašle SMS/e-mail odpovídající osobě v závislosti na stavu stroje (výroba/porucha). Na panelu je zároveň možné zobrazit stav a požadované signály ze stroje.

Veškeré údaje (stav stroje, monitoring výroby, přihlášení/odhlášení operátora, přihlášení/odhlášení údržby apod.) jsou přes Pro-Server EX ukládány do databáze a vytvořená aplikace podle zadaných kritérií zasílá odpovědným pracovníkům resp. údržbě SMS a e-mail se základními informacemi o stroji, ID volajícího pracovníka a čas a v případě poruchy i ID poruchového stavu.